HORY A MESTO TRENČÍN 

festival horského filmu a dobrodružstva 

slogan
Ďalšie informácie
motiv

FOTOSÚŤAŽ

Festival Hory a mesto Trenčín - to nie sú len krásy prírody a dobrodružstvo zachytené kamerou, ale aj objektívom fotoaparátu. Je to jedinečná príležitosť pre všetkých profesionálov i amatérov prezentovať sa a ukázať "celému svetu " svoje fotoúlovky. Ak si teda myslíte, že práve tie vaše by mohli upútať oči poroty tak neváhajte, fotografujte, tlačte, ale hlavne nám ich posielajte.

Kategórie súťaže:

1. Príroda / Krajina
 • očami človeka
 • v rukách človeka
 • architektúra krajiny (keď tvorí príroda)
 • krajina architektúry (keď tvorí človek)
2. Športy v prírode
 • nadpozemská príťažlivosť
 • horské šialenstvo
 • víťazstvo verzus pád
 • cestou / ne cestou
 • nad hladinou / pod hladinou
3. Svet ľudí
 • zblízka i zďaleka
 • všedný aj nevšedný
 • zabudnuté civilizácie

Hlavná cena za najlepšiu fotografiu bude udelená jednej fotografii spomedzi všetkých vyhlásených kategórií. V každej kategórii budú ďalej vyhodnotené 3 fotografie a odmenené vecnými cenami od sponzorov. Odovzdávanie cien prebehne počas záverečného festivalového ceremoniálu.

Víťazné fotografie budú vystavené počas celého trvania festivalu v priestoroch kina Metro.

Podmienky a pravidlá súťaže:

 • Každý súťažiaci môže poslať maximálne 3 fotografie spolu s vyplnenou prihláškou ktorú nájdete tu
 • Akceptované formáty: farebné, čb a digitálne fotografie vo formáte 20 x 30 cm vytlačené na fotopapieri.
 • Každá zaslaná fotografia musí byť označená menom fotografa, adresou, tel. číslom, zaradením do kategórie, názvom fotografie a lokalizáciou miesta, kde bol záber nafotený. Za prípadné straty neoznačených fotografií organizátori nezodpovedajú.
 • Fotografie finalistov vybrané festivalovou porotou budú zarámované organizátorom a vystavené v priestoroch kina Metro v Trenčíne počas trvania festivalu Hory a mesto.
 • Organizátori si vyhradzujú právo výberu vystavovaných fotografií.
 • Ak súťažiaci žiada zaslanie fotografií naspäť poštou, ku prihláške musí byť priložená obálka adekvátne ofrankovaná s aktuálnou adresou fotografa. Alebo si môže fotografie vyzdvihnúť priamo u organizátorov počas trvania festivalu.
 • So zaslanými materiálmi budú organizátori nakladať s najväčšou opatrnosťou. Festival však nemôže niesť zodpovednosť za prípadné straty resp. poškodenia zaslaných materiálov. Odporúčame preto zasielať duplikáty, nie originály.
 • Zaslaním prihlášky do súťaže autor zároveň súhlasí s tým, že budú jeho fotografie reprodukované, publikované a/alebo vystavované v rámci propagačných aktivít súvisiacich s festivalom Hory a mesto.
Uzávierka prihlášok: 31. 10. 2006

Fotografie bude hodnotiť odborná porota:

Ing. Čestmir Harníček
Ivan Bulík
Ján Gejdoš
[ ...viac o porote... ]